ŽIVI SVEĆENICI (stanje 31. 12. 2014.)

 

Josip Grubišić Župa Žepče

Josip GRUBIŠIĆ rodio se 29. kolovoza 1965. u obitelji Zvonimira i Katarine r. Ivaštinović u Žepču. Osnovnu školu završava u Žepču, klasičnu gimnaziju u sjemeništu "Zmajević" u Zadru 1984. godine, a bogoslovne studije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu 1991. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1991. u Sarajevu. Prvu godinu svećeništva je pomoćnik ekonoma Vrhbosanske katoličke teologije. Zbog rata kratko djeluje u Travniku, Novom Travniku i Rankovićima. Privremeni upravitelj svetišta sv. Leopolda Mandića u Maglaju je 9 mjeseci. Od 1993. do 1995., u vrijeme najveće ratne opsade grada Sarajeva, župni je vikar u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu. U drugoj polovini 1995. godine odlazi za dušobrižnika u Hrvatskom katoličkom centru CliftonHill u Melbournu u Australiji i tamo ostaje do imenovanja, 1998. godine, tajnikom Vinka kardinala Puljića, nadbiskupa vrhbosanskog. Nakon 2000. godine imenovan je župnikom u župi Kakanj, gdje ostaje do 2007., a nakon toga bio je kapelan hrvatske komponente vojske Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Od svibnja 2013. ponovno djeluje u Australiji u Hrvatskom katoličkom centru Adelaide.

 


 

Damir Ivanović Župa Žepče

Damir IVANOVIĆ rodio se 16. rujna 1981. u obitelji Ive i Luce r. Bulajić u mjestu Orahovici, župa Žepče. Nakon završene osnovne škole u rodnom Žepčuklasičnu gimnaziju završava u Zadru,a teološki studij u Sarajevu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 2006. u Sarajevu. Nakon mlade mise imenovan je kapelanom u katedralnoj župi u Sarajevu. Sada je ekonom i prefekt u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu.

 


 

Gabrijel Jukić Župa Žepče

Gabrijel JUKIĆ rodio se 25. rujna 1974. u Žepču u obitelji Ive i Kate, r. Trogrlić, kao peto dijete. Osnovnu i srednju strojarsku školu završio je u Žepču. Primljen je među kandidate za đakonat i prezbiterat 25. ožujka 2011.  Uspješno je diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, 12. studenoga 2013. te je stekao naslov magistar teologije. Za đakon je zaređen 1. prosinca 2013. u Žepču, a za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 2014. u sarajevskoj katedrali. U duhovnom zvanju naslijedio rano preminulog rođenog brata vlč. Tadiju Jukića. Sada župni vikar u župi Oštra Luka-Bok.

 


 

Marko Jukić Župa Žepče

Marko JUKIĆ rodio se 18. studenog 1958. u obitelji Joze i Jele r. Marinčić u Ravnima Gornjim, župa Žepče. Osnovnu školu pohađa u Ravnima Gornjim i Žepču. Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu, gdje je maturirao 1977. godine. Poslije mature upisuje Vrhbosansku visoku teološku školu (VVTŠ). Na VVTŠ-u bio je od 1977. do 1983. godine, kada prelazi na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, gdje diplomira 1984. godine. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1984. u župnoj crkvi u Kaknju. Službu kapelana obavlja u župama sv. Josipa u Sarajevu (1984. - 1985.) i u Kaknju (1985.- 1988.). Upravitelj župe Bijeljina bio je od 1988. do 1992. godine. Nakon toga odlazi na službu u Austriju u župe Parndorf (1992.-1993.), Markt St. Martin, Neutal, Landsee i Neudorf (1993.-1995.), Preitenegg (1995.-1996). Od 1996. do 2002. djeluje u župi Hennersdorf (Beč). Danas je župnik u župama Filež/Nikitsch i Mjenovo/KroatischMinihof (u Gradišću/Burgenlandu).

 


 

Petar Jukić Župa Žepče

Mons. Petar JUKIĆ rodio se12. prosinca 1938. u obitelji Marka i Mare r. Dunđer u mjestu Ravnima Gornjim, župa Žepče. Osnovnu školu pohađa u Žepču, gimnaziju u Zavidovićima i Đakovu. Za svećenika je zaređen u Đakovu 29. lipnja 1964. Teologiju je diplomirao u Ljubljani 1966. godine. Poslijediplomski studij sa specijalizacijom iz pastoralne teologije nastavlja u Ljubljani i Zagrebu. Potom je u Vrhbosanskoj nadbiskupiji službovao kao župni vikar, župnik, dekan, profesor pastoralne teologije, katehetike, župne administracije i latinskoga jezika na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Nakon višegodišnje službe pročelnika Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije umirovljen je potkraj 2013. godine i sada boravi u Svećeničkom domu u Sarajevu.

 


 

Alojzije Knežević Župa Žepče

Alojzije KNEŽEVIĆ rodio se 30. ožujka 1972. u obitelji Petra i Ljubice r. Klarić u mjestu Ravne Gornje, župa Žepče. Nakon završene osnovne škole u rodnom Žepču srednju školu završava u sjemeništu "Zmajević" u Zadru, a teološki studij započinje na VVTŠ-u u Vrhbosanskoj bogosloviji u Sarajevu i Bolu na Braču, gdje su studenti izmješteni zbog ratnih neprilika (1992. – 1995.) u BiH. Studij teologije okončao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika Zadarske nadbiskupije zaređenje29. lipnja 1997. u katedrali sv. Stošije u Zadru. Nakon mlade mise dvije godine bio je župnik u Slivnici i Vinjercu (1997.-1999.), potom je župnik u župi sv. Jeronima u Jasenicama i Vinjercu (1999. – 2000.), sužupnik u Benkovcu (2002. - 2003.) pa župnik na otocima Silbi i Premuti i kapelan opće bolnice u Zadru (2003. – 2004.). Od 2004. do 2008. bio je župnik na Dugom otoku (Sali, Žman i Luka). Danas djeluje u Gospićko-senjskoj biskupiji.

 


 

Marko Stipić Župa Žepče

Marko STIPIĆ rodio se 24. travnja 1946. u obitelji Mate i Anke r. Knezović u mjestu Varošište (tako piše u Matičnim knjigama krštenih), a trebalo je mjesto Selište, župa Žepče. Nakon završene osnovne škole u rodnom Žepču, 1961. odlazi u isusovačko sjemenište u Dubrovnik, gdje je maturirao šk. g. 1965./66. Poslije mature upisuje studij bogoslovije na Višoj bogoslovnoj školi u Đakovu. Nakon završetka druge godine studija u jesen 1967. godine biva pozvan na odsluženje vojnog roka. Nakon 18 mjeseci služenja u vojsci vraća se u Đakovo i nastavlja studij.Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1971. u Sarajevu. Nakon mlade mise ponovno odlazi u Đakovo, gdje uspješno završava i posljednji semestar. U veljači 1972. imenovan je kapelanom u župi Kandija,  potom je kapelan u katedralnoj župu u Sarajevu pa u Kaknju. Zatim je u siječnju 1975. imenovan župnikom u Rastičevu, 1977. godine dobiva župu Radunice, a potom župu Glavice kraj Bugojna. U jesen 1984. godine odlazi u Dublin u Irsku, gdje uči engleski jezik prije polaska u misije u Afriku. Početkom rujna 1985. godine odlazi u misijsko djelovanje u istočnu Zambiju, biskupija Chipata. U Zambiji ostaje punih šest godina, a zbog slabosti i iscrpljenosti, u jesen 1992. godine vraća se u svoju Vrhbosansku nadbiskupiju. Nakon povratka u zemlju 1992. godine poslan je u župu Zavidoviće, gdje ostaje do jeseni 1994. godine, kada preuzima župu Jelaške u kojoj ostaje do kolovoza 1998. godine. Nakon toga odlazi na oporavak u Ulm (Njemačka). Danas djeluje u župi Srednja Slatina.

 


 

Marko Tomić Župa Žepče

Mons. mr. Marko TOMIĆ rodio se 14. travnja 1952. u obitelji Ante i Anice r. Hrkać u mjestu Brezovu Polju, župa Žepče. Osnovnu školu pohađa u Donjoj Golubinji kraj Žepča i Bugojnu, srednju u Zagrebu, a teologiju u Sarajevu, gdje je 29. lipnja 1976. zaređen za svećenika. Godine 1988. magistrirao je kanonsko pravo na Papinskom sveučilištu Urbaniani. Na prijedlog biskupskihkonferencija Hrvatske i Bosne i Hercegovine 14. rujna 1996. imenovan je vicerektorom Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu i na toj dužnosti nalazi se do 14. rujna 2006. Nakon odrađenog mandata u Rimu vraća se u Vrhbosanskunadbiskupiju i stavlja na raspolaganjemjesnom nadbiskupu. U jesen 2006. odlazi na dužnost župnika u župe Porečko-pulske biskupije, i to u župu Kaštel, općina Buje, i u Svetu Marinu na Krasu, općina Umag. Sada je župnik u župi Kupresu te upravitelj župa Otinovaca i Rastičeva. Uz to obavlja službu sudskog vikara i sudac je na Vrhbosanskom Nadbiskupskom Sudu Prvog Stupnja.

 


 

ŽIVE ČASNE SESTRE (stanje 31. 12. 2014.)

 

Marija Babić Župa Žepče

Marija (Mara) BABIĆ rodila se 7. lipnja 1952. u obitelji Pere i Ane r. Trogrlić u mjestu Orahovica, župa Žepče. Osnovnu školu završila je u Žepču. Godine 1967. stupila je u Družbu Marijinih sestara u Osijeku, gdje završava srednju medicinsku školu i zapošljava se na odjelu za plućne bolesti. Za to vrijeme pohađala je Filozofsko-teološki institut DI, gdje je i diplomirala 1986. godine. Godine 1997. premještena je u Zagreb u Durmitorsku, a zatim na Srebrnjak. Godine 2006. biva premještena u Novu Kapelu, gdje je radila kao ravnateljica Doma za stare i nemoćne osobe. U veljači 2012. premještena je u Psihijatrijsku bolnicu sv. Rafael na Strmcu gdje djeluje kao duhovna pomoć pacijentima.

 


 

Magdalena Barešić Župa Žepče

Magdalena (Ankica) BAREŠIĆ rodila se 4. listopada 1960. u obitelji Ante i Pave r. Jurčević u mjestu Bljuva, župa Žepče. U samostan Družbe Marijinih sestara u Osijekudošla je 22. 7. 1975. Prve svete zavjete polaže 1980. Nakon položenih zavjeta odlazi u Apatin u dom za stare i nemoćne, gdje uz rad završava med. školu u Osijeku. Godine 1986. biva premještena u Dubrovnik, gdje se zapošljava u bolnici na odjelu za ginekologiju i porodiljstvo te ide u njegu bolesnika po njihovim domovima. U bolnici ostaje i tijekom agresije na Dubrovnik, gdje pruža pomoć ranjenicima. Godine 1992. odlazi u Njemačku u Hannover, radi u bolnici godinu dana i polaže državni ispit, a nakon toga odlazi u Hameln, gdje radi u domu za stare i nemoćne kao voditeljica odjela. Bila je uključena u pastoralni rad na njemačkoj župi i u rad s beskućnicima. Godine 1999. vraća se u Osijek i biva odgojiteljicom kandidatica i postulantica, a od 2002. nalazi se u Zagrebu, gdje je odgojiteljica novakinja. Pri HUVRP-u je animatorica za duhovna zvanja, organizira i vodi duhovne vježbe za djevojke za Hrvatsku provinciju Marijinih sestara. Godine 2008. premještena je u Požegu gdje je djelovala  u Domu za umirovljene svećenike. U rujnu 2009. počela je raditi u Zagrebu KBC Rebro na kardiološkom odjelu.

 


 

Eliza Blek Župa Žepče

Eliza (Ana) BLEK rodila se 17. kolovoza 1947.u obitelji Ilije i Mare r. Lončar u mjestu Ravne Gornje, župa Žepče. Osnovnu školu završila je u rodnom mjestu, a srednju u Žepču. Godine 1969. stupila je u Družbu sestara Kćeri Milosrđa u Blatu na Korčuli, a u novicijatu je bila u Rimu 1971. – 1972. Nakon toga, od 1973. do 1984., radila je u socijalnoj službi u župi sv. Mihovila u Hagenu (Njemačka). Godine 1984. radila je u Caritasu u Hagenu, a od 1985. do 1988. školuje se u medicinskoj školi u Dortmundu. Sada radi u medicinskoj službi u župi sv. Klare-Heim u Hagenu.

 


 

Mirjam Dragičević Župa Žepče

Mirjam (Jelica) DRAGIČEVIĆ rodila se 21. svibnja 1980. u obitelji Ivana i Kate r. Pavlović u mjestu i župi Žepče. Nakon završene osnovne škole odlazi u samostan Družbe Marijinih sestara u Osijeku. Prve zavjete polaže 25. 3. 2001. u Novoj Kapeli, kamo su joj se roditelji doselili nakon rata. Doživotne zavjete polaže 25. 3. 2006. Nakon prvih zavjeta odlazi u Blaškovec, a 2002. dolazi u Osijek kod kapucina, gdje pomaže u kućnim poslovima. Od 2004. do 2005. radi u provincijalnoj kući u Osijeku, a od 2005. do 2012.  ponovno radi kod kapucina i ujedno pohađa duhovnost kod karmelićana u Zagrebu. Trenutno djeluje u zajednici Durmitorska u Zagrebu.

 


 

Doroteja Dunđer Župa Žepče

Doroteja (Kata) DUNĐER rodila se 23. veljače 1953.u obitelji Luke i Kate r. Šumić u mjestu Ravne Donje, župa Žepče. Osnovnu školu završila je u Žepču. Godine 1969. stupa u samostan Družbe Marijinih sestara u Osijeku. Za časnu sestru zaređena je 1971. Nakon položenih zavjeta odlazi u Prištinu u dom za stare i nemoćne, a od 1972. do 1980. radi u domu u Apatinu. Godine 1980. biva premještena u Zagreb, gdje radi u bolnici na Šalati. Uz posao završava Filozofsko – teološki institut Družbe Isusove. Godine 1986. odlazi u misije u Benin, Afrika, gdje i danas djeluje.

 


 

Nevenka Đuzel Župa Žepče

Nevenka (Marica) ĐUZEL rodila se 17. lipnja 1947. u obitelji Joze i majke Kate r. Banić u mjestu Gornja Papratnica župa Žepče. Osnovnu školu završila je u Papratnici, a ostalo školovanje u Ljubljani. U samostan Družbe Marijinih sestara u Osijeku stupila je 2. 4. 1964. Prve zavjete položila je 17. 8. 1969. u Cerni. Kao Marijina sestra radila je kod bolesnika u Somboru.  U slovensku je provinciju prešla 1. 3. 1970. Najveći dio svoga života posvetila je njezi bolesnika u kućama i staračkim domovima. Od 2003. godine boravi u samostanu na  Dobrovi.Sada boravi u Štepanji Vasi u provincijalnoj kući.

 


 

Jelica Jukić Župa Žepče

Jelica JUKIĆ rodila se 5. travnja 1973. u obitelji Ive i Kate r. Trogrlić u mjestu Vitlaci-Ljubna, župa Žepče. Nakon završene osnovne škole u Žepču stupa u samostan Družbe Marijinih sestara, gdje završava srednju medicinsku školu. Studij duhovnosti diplomirala je u Zagrebu. Dana 25. 3. 1995. polaže prve sv. zavjete. Kao medicinska sestra radila je u kliničkoj bolnici Dubrava i u Zajčevoj u Zagrebu.2000. godine počela je raditi  kao glavna sestra u Domu za stare i nemoćne u Novoj Kapeli, gdje uz posao završava i visoku medicinsku školu. Godine 2008. premještena je u Zagreb gdje radi u KBC Rebro u jedinici  intenzivnog liječenja kirurških bolesnika. Trenutno obnaša  i službu provincijalne savjetnice te pohađa tečaj francuskog jezika.

 


 

Jelena Lončar Župa Žepče

Jelena LONČAR rodila se 16. travnja 1978. u obitelji Nike i Ivke r. Barbarić u mjestu Selištu, župa Žepče. Članica je Družbe Marijinih sestarasa sjedištem o Osijeku. Osnovnu i dva razreda srednje škole završava u Žepču. Godine 1994. odlazi u Osijek i kao kandidatica Družbe Marijinih sestara završava preostala dva razreda srednje škole. Godine 1996. započinje novicijat u Zagrebu, a 1998. polaže prve zavijete. Iste godine upisuje Katehetski institut pri KBF-u u Zagrebu, na kojem 2003. diplomira. Iste godine polaže doživotne zavjete u Osijeku. Kao vjeroučiteljica radi  četiri godine u Malešnici (Zagreb) i u istoj  župi vodi crkvene zborove. Godine 2006. kao vjeroučiteljica i voditeljica crkvenih zborova dobiva novo radno mjesto u svojoj rodnoj župi. Početkom 2012. ponovno je premještena u Zagreb, a djeluje na župi u Malešnici i OŠ Stenjevac. Od 2012. obnaša i službu provincijalne savjetnice.

 


 

Mihelina Marić Župa Žepče

Mihelina (Dragica) MARIĆ rodila se 19. travnja 1952. u obitelji Ante i Jele r. Gašparović u mjestu Brezovo Polje, župa Žepče. Dana 1. 7. 1969. dolazi u Družbu Marijinih sestara u Osijek. Prve zavjete položila je 18. 4. 1971. Nakon prvih zavjeta odlazi kratko vrijeme u Cernu na župu, a nakon toga biva premještena u Prištinu u Dom za stare i nemoćne, gdje uz posao završava srednju medicinsku školu. Godine 1979. odlazi u Sombor, gdje se zapošljava u bolnici, od 1981. do 1991. boravi u Zagrebu na Srebrnjaku i Blaškovcu, a radi u bolnicama na Rebru i Šalati. Godine 1994. premještena je u Dubrovnik, gdje također vrši službu medicinske sestre na ortopediji i posjećuje stare i nemoćne po njihovim domovima. Godine 2008. premještena je u Požegu gdje je radila u Domu za umirovljene svećenike. Sada djeluje u Zagrebu kao pomoć bolesnim i nemoćnim sestrama.

 


 

Snježana Marić Župa Žepče

Snježana (Jela) MARIĆ rodila se 3. rujna 1942. u obitelji Ante i Jele r. Gašparović u mjestu Brezovo Polje, župa Žepče. U Družbu Marijinih sestara stupila je 4. 9. 1965. Prve zavjete položila je 1971. godine. Od 1967. do 1985. radi u Somboru i Apatinu u Domu za stare i nemoćne osobe. Godine 1985. odlazi u Zagreb, gdje radi u bolnici na Šalati. Po odlasku u mirovinu dio vremena boravila je u kući u Durmitorskoj u Zagrebu, a sada se nalazi na Srebrnjaku. U slobodno vrijeme rado obilazi bolesnike po njihovim domovima.

 


 

Tješimira Marić Župa Žepče

Tješimira (Ljubica) MARIĆ rodila se 15. rujna 1944. u obitelji Ante i Jele r. Gašparović u mjestu Brezovo Polje, župa Žepče.U samostan Družbe Marijinih sestara odlazi 4. 9. 1965. Prve zavjete polaže 17. 9. 1967., nakon zavjeta odlazi u Štimlje u Dom za stare i nemoćne, gdje boravi do 1991. godine, uz kratke prekide kada radi u Domu za stare i nemoćne u Apatinu i Prištini. Uz posao u Štimlju završava srednju medicinsku školu. Godine 1991. zbog ratnih neprilika dolazi iz Štimlja u Zagreb, gdje se zapošljava u Novoj bolnici u Dubravi. Godine 1998. biva premještena u Donji Miholjac, gdje pomaže u kućnim poslovima, a 2000. odlaziu Žepče, gdje kroz dvije godine pomaže na župi. Nakon toga 2002. odlazi u Osijek, Pejačevićeva, gdje je bila kroz devet godina kućna predstojnica te je brinula i o bolesnicama koje su bile smještene unutar zajednice. Trenutno se nalazi u Zagrebu, u zajednici Srebrnjak.

 


 

Dragana Petrović Župa Žepče

Dragana PETROVIĆ rodila se 1. ožujka 1987. u obitelji Pere i Ane r. Andrić u mjestu Golubinja Donja, župa Žepče. Nakon završene osnovne škole u Žepču, 21. 8. 2001. odlazi u Družbu Marijinih sestara u Osijek, gdje upisuje srednju ugostiteljsku školu, smjer hotelijer ugostitelj, a nakon završene škole nastavlja daljnju formaciju. Dana 15. 8. 2007. polaže prve zavjete. Nakon zavjeta upisuje studij duhovnosti kod karmelićana i djeluje u Osijeku kod starih i nemoćnih bolesnica smještenih u zajednici Pejačevićeva. Početkom 2012. premještena je u Psihijatrijsku bolnicu sv. Rafael na Strmcu gdje radi na odjelu Radne terapije.

 


 

Jacinta Petrović Župa Žepče

Jacinta (Marica) PETROVIĆ rodila se 11. siječnja 1954. u obitelji Franje i Ljubice r. Prlić u mjestu Golubinja Donja, župa Žepče.Osnovnu školu završila je u Žepču. Godine 1970. stupila je u Družbu Marijinih sestara u Osijeku. Nakon položenih zavjeta odlazi u Sombor, gdje radi godinu dana, a zatim biva premještena u Apatin, gdje ostaje do 1992. Za to vrijeme završava Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Godine 1992. zbog ratnih neprilika sestre se povlače iz Apatina  i sestra Jacinta odlazi u Beč k isusovcima, gdje obnaša dužnost sakristanke. Godine 1996. vraća se u Zagreb. Godine 2003. u Đakovu od mons. Đure Gašparovića prima misijski križ i odlazi u Benin. Sada je na službi u Affameyu (Benin), gdje je radila  u dispanzeru u zajednici Affamey i posjećivale bolesnike po kućama.  Godine 2011. imenovana je za predstojnicu zajednice u Malanhoui gdje djeluje i vrši istu službu do danas.

 


 

Zrinka Ravnjak Župa Žepče

Zrinka (Kata) RAVNJAK rodila se 1. srpnja 1946.u obitelji Ante i Anice r. Prlić u mjestu Brezovo Polje, župa Žepče. U Družbu sestara Klanjateljica Krvi Kristove stupila je16. kolovoza 1973., a novicijat je započela 8. rujna 1973.Prve redovničke zavjete položila je 16. lipnja 1974., a doživotne 5. ožujka 1978.Bila je prva misionarka iz žepačkoga kraja, a djelovala je u Africi, u državi Gvineja Bisau od 1983.do 1993.Misionarski rad prekida zbog bolesti i vraća se na liječenje u Zagreb. Nakon toga djeluje u Zagrebu, Žepču, Vidovicama, Vukovaru, a sada živi i djeluje u samostanu Klanjateljica u Zagrebu - Tuškanac.

 


 

Slavica Tubak Župa Žepče

Slavica TUBAK rodila se 25. srpnja 1984. u obitelji Franje i Ankice r. Šimić u mjestu Orahovica, župa Žepče.Osnovnu školu završila je u Žepču. Po završetku osnovne škole 1999. godine dolazi u samostan Družbe Marijinih sestara u Osijek, gdje upisuje i završava srednju ekonomsku školu. Dana 3. 9. 2005. polaže prve zavjete u Žepču. Iste godine upisuje Katehetski institut u Zagrebu. Od 2013. djeluje u Osijeku i radi kao katehistica na dvije osnovne škole te svira u sestarskoj kapelici i kod kapucina. U povjerenstvu je za duhovna zvanja pri HKVRPP te istu službu obnaša i u  provinciji kao koordinator  za zvanja.

 


 

Kristina Udovičić Župa Žepče

Kristina (Katica) UDOVIČIĆ rodila se 12. studenoga 1950.u obitelji Nikice i Mare r. Tomić u mjestu Ljubna, župa Žepče. Po završetku osnovne škole 21. 8. 1966. dolazi u samostan Družbe Marijinih sestara u Osijek. Novicijat je započela 2. 2. 1967., a redovničko odijelo obukla je 15. 8. 1968. u Osijeku. Zavjete je položila 14. 5. 1972. u Dobrovu (Ljubljana). Obavljajući razne poslove od kuharice do rada u vrtićima i pomoći bolesnima, djelovala je u Štepanjoj vasi kraj Ljubljane (1968., 1989.), Montrealu (1974.), Torontu (1975., 2002.), Buenos Airesu (1987.), Dobrovi (1993.), Hrenovi kraj Ljubljane (1993.). U razdoblju od 26. 6. 1991. do 5. 6. 1997. bila je provincijalna savjetnica. Sada je predstojnica zajednice u Predoslju.

 


 

Ivana Vidoš Župa Žepče

Ivana (Janja) VIDOŠ rodila se 17. lipnja 1966.u obitelji Ivana i Jele r. Barešić u mjestu Bljuva, župa Žepče. Kao djevojčica zajedno s roditeljima seli u Stare Jankovce, gdje završava osnovnu školu, a nakon toga dolazi u samostan Družbe Marijinih sestara u Osijeku. Nakon položenih zavjeta odlazi u Apatin, gdje radi u Domu za nemoćne i tu ostaje do 1987., kada odlazi u Zagreb pohađati Katehetski institut, a usto uči i svirati. Nakon završetka studija odlazi u Blaškovec gdje pomaže u župi i predaje vjeronauk u školi. Godine 1994. odlazi u Osijek, a 1997. ponovno se vraća u Blaškovec. Godine 2000. odlazi u Žepče, gdje također katehizira u školi i radi u župi.Od 2006.  djeluje u Novoj Kapeli, gdje predaje vjeronauk u školi, pomaže u župi i vodi župni zbor. Godine 2009. premještena je u Zagreb gdje radi u OŠ Stenjevac, a 2010.  ponovno se vraća u Blaškovec gdje do danas radi u školi i vodi crkvene zborove.

 


 

Duhovna zvanja Župa Žepče

Duhovna zvanja iz obitelji Ante Marića i Jele r. Gašparović iz Brezova Polja kraj Žepča:slijeva nadesno s. Mihelina (Dragica) Marić, † s. Vladislava (Pava) Marić,

  1. Snježana (Jelka) Marići s. Tješimira (Ljubica) Marić

 


 

UMRLI SVEĆENICI (stanje 31. 12. 2014.)

 

Anto Čondrić Župa Žepče

Anto ČONDRIĆ rodio se 7. srpnja 1923. u Žepču. Budući da mu je otac radio kao poštanski službenik u Žepču, godine 1926. preselio je s obitelji u Zenicu. Anto sjemenišnu gimnaziju pohađa u Travniku, a teologiju u Đakovu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 14. 7. 1946. u Đakovu. Bio je župnik u Bukovici od 1946. do 5. 11. 1949., kada odlazi na služenje vojske do 24. 10. 1950., a nakon toga ponovno je župnik u Bukovici do ožujka 1955. Poslije je župnik u Radunicama (ožujak 1955. – studeni 1966.), u župi sv. Josipa u Zenici (1966. – 1973.), gdje obnaša i dužnost dekana Žepačkog dekanata od 1966. do 29. 1. 1972. Nakon toga je upraviteljžupe u Srednjoj Slatini (1973. – 1978). Posljednja dužnost koju je obnašao bila je dužnost ekonoma u Nadbiskupskom vrhbosanskom ordinarijatu u Sarajevu. Tijekom te službe imenovan je začasnim prisjednikom Nadbiskupskog ordinarijata i dijecezanskim ravnateljem "Međupomoći". Umro je u 59. godini života 17. studenoga 1981. u bolnici u Zenici. Pokopan je na gradskom groblju u Crkvicama, Zenica.Pokojni Anto imao je brata svećenika Ivana, koga su partizani strijeljali 1946. godine.

 


 

Emil Stjepan Čondrić Župa Žepče

Emil-Stjepan ČONDRIĆ rodio se 28. kolovoza 1918. u Ograjini, župa Žepče. Bio je treće od jedanaestero djece u obitelji. Ono po čemu su ga svi prepoznavali bio je pramen bijele kose što je izrastao nakon opekline koju je nespretno zadobio. Završivši sjemenište u Travniku 1938. godine, Emil odlazi na studij bogoslovije u Sarajevo. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je  29. 6. 1942.u Sarajevu. Iste godine, 5. srpnja, slavio je mladu misu u Žepču. Bio je prvo kapelan u Modriči, a  potom kapelan župniku Starčeviću u Morančanima kraj Tuzle (12. 9. 1943.). Nakon što su partizani zatvorili župnika Starčevića, Emilu su zaprijetili da i njega isto čeka, ali on je pobjegao u šumu. Emilova rodbina tek je 1950. godine doznala za njegov nestanak. Ne znajući gdje je pokopan, Emilov brevijar i sliku Srca Isusova pokopali su u grob njegove majke. Brat Zvonimir, koji je slučajno bio u Carevoj Ćupriji, sreo je Matu Matijevića koji mu je rekao da je bio u skupini koja je bježala iz Tuzle. Prije nego što je Emil nestao, Matijević je od njega primio ceduljicu na kojoj je pisalo: "Morao sam otići." Rodbina je od fra Joze Filipovića doznala da je Emil zakopan u selu Brgule iznad Vareša.Mučki je ubijen u 27. godini života zajedno sa sedam svojih župljana na planini Zvijezdi kraj Vareša 8. kolovoza 1945.

 


 

Ivo Čondrić Župa Žepče

Ivo ČONDRIĆ rodio se 22. veljače 1918. u Žepču. Dva razreda osnovne škole završio je kod sestara milosrdnica u Žepču. Sjemenišnu gimnaziju pohađa u Travniku, a teologiju u Sarajevu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 9. 2. 1941. u Sarajevu. Nakon mlade mise imenovan je katehetom sestara milosrdnica u Sarajevu, odatle odlazi za upravitelja župe Rastovo od studenoga 1941. do veljače 1942., a potom se vraća u Sarajevo za katedralnog kapelana. Ni tu ne ostaje dugu jer biva imenovan katehetom na ženskoj gimnaziji i trgovačkoj akademiji u Sarajevu. Kada je tadašnji katedralni župnik dr. Čelik kao duhovnik Hrvatskoga kulturnog društvaNapredakzatvoren, vlč. IvanČondrić preuzima dužnost župnika u sarajevskoj katedrali do 28. listopada 1945. Tada ga je uhitila UDBA i zatočila ga u Centralnom zatvoru u Sarajevu. Na procesu koji je počeo 24. prosinca 1945. Čondrić je osuđen na smrt strijeljanjem, koje je izvršeno 24. veljače 1946. Tako je Ivo u 28. godini života završio ovozemaljski hod.Komunističke vlasti bivše Jugoslavije vlč. Ivana Čondrića osudile su kao organizatora terorističkih križarskih grupa u Sarajevu, Zenici i Busovači... Čondrić je rukovodilac terorističke organizacije. On održava vezu s bandom, šalje materijale, piše, a zatim organizira umnožavanje i rastura letke "Srbi i Hrvati" i "Vojnici". Organizacija umnožava i rastura "pastirsko pismo". On preko ustaških elemenata župnika Gagulića Ladislava, kanonika Marka Nedića i drugih sakuplja priloge za ustaške zlikovce u šumi, kao i one u kaznionicama. On u društvu fra Franje Šlafhauzera, kapelana iz Zenice, pravi plan za teroristički napad na posadu u Semizovcu kod Sarajeva...Vlč. IvanČondrić svoj posljednji svećenički dekret nije izvršio. Bio je to dekret od 14. srpnja 1945. br. 494/45. kojim je imenovan upraviteljem župe u rodnom Žepču.

 


 

Ivan Ćoruša Župa Žepče

Mr. Ivan ĆORUŠA rodio se 1. siječnja 1955. u mjestu Ravne Donje, župa Žepče. Sjemenišnu gimnaziju pohađa na Šalati u Zagrebu, a teologiju u Sarajevu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. 6. 1981. u Sarajevu. Nakon kapelanskog staža u župi Kakanj odlazi na poslijediplomski studij na Lateranu u Rimu, gdje je magistrirao iz pastoralne teologije. Nakon povratka iz Rima bio je profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu, gdje je istodobno obavljao i službu knjižničara bogoslovne knjižnice. Od akademske godine 1988./89. predaje na Vrhbosanskoj teologiji discipline pastoralne teologije, a od 1992./93. i homiletiku. Pisanim radovima bio je prisutan u zbornicima Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990, Crtajte granice ne precrtajte ljude te na stranicama časopisa i listova Vrhbosnensia, Vrhbosna, Crkva na Kamenu itd. Umro je iznenada u 46. godini života 24. rujna 2001. prigodom posjeta župi Boće (Bosanska Posavina). Pokopan je na groblju Gornje Ravne, župa Žepče.

 


 

Stjepan Ezgeta Župa Žepče

Stjepan EZGETA rodio se 27. studenoga 1869. u Žepču. Nakon sjemeništa u Travniku upisao je teologiju u Sarajevu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 22. 7. 1894. u Sarajevu, a mladu misu imao je u Žepču 29. 7. 1894. Prvo je službovao kao kapelan u Žepču pa u Brčkom, a onda je bio župnik u Korićanima (1898. – 1899.). Od 1899. godine službovao je kao župnik u Bosanskom Brodu. Sagradio je lijepu gotičku crkvu, doveo u Brod časne sestre Svetog Križa, a o svom trošku sagradio je župni dom. Nakon 34 godine službovanja u Bosanskom Brodu umro je 5. lipnja 1933. u 64. godini života. Pokopan je dva dana poslije na rimokatoličkom groblju u Bosanskom Brodu.

 


 

Tadija Jukić Župa Žepče

Tadija JUKIĆ rodio se 23. prosinca 1963. u obitelji Ive i Kate r. Trogrlić u mjestu Vitlaci-Ljubna, župa Žepče. Gimnaziju je završio u Žepču 1982./83. godine. Poslije odslužene vojske 1984. godine upisuje se na Vrhbosansku visoku teološku školu u Sarajevu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1989. u Sarajevu. Poslije mlade mise imenovan je za župnog vikara u župi sv. Josipa na Marindvoru u Sarajevu (13. 8. 1989.- 24. 2. 1991.). Poslije toga odlazi za župnog vikara u župu sv. Josipa u Zenicu (25. 2. 1991. – 13. 8. 1991.). Rat i ratne neprilike dočekao je i proveo kao župni vikar u župi Presvetog Trojstva u  Novom Sarajevu (13. 8. 1991. – 25. 4. 1993.). Poslije toga, 18. lipnja 1993. naimenovan je župnikom u župi Maglaj, ali zbog ratnih sukoba između Muslimana i Hrvata nije mogao preuzeti župu pa ostaje u Žepču kao duhovni pomoćnik, a od 1. 5. 1994. do 1. 8. 1996. u Žepču djeluje kao župni vikar. Potom preuzima župu Radunice od 1. 8. 1996. do 24. 5. 1999., kada odlazi u Dubrovačku biskupiju i preuzima župu sv. Antuna opata u mjestu Maranovićima na otoku Mljetu. Nakon toga djeluje u Donjoj Lastvi (Kotorska biskupija). Iznenadna smrt ga je zatekla 25. rujna 2011. u 48. godini života u Gospinu svetištu u Mariji Bistrici gdje je posljednjih godina djelovao kao duhovni pomoćnik te redovito ispovijedao hodočasnike. Pokopan je 27. rujna u mjesnom groblju u Ljubni.

 


 

Jakob Marić Župa Žepče

Jakob (Ivan) MARIĆ, OFM, rodio se 16. rujna 1844. godine u Žepču. Redovnički habit obukao je u Kreševu 14. 6. 1863., privremene zavjete položio je u Kreševu 14. 7. 1864., a doživotne zavjete položio je također u Kreševu 9. 9. 1868. Za svećenika Franjevačke provincije Bosne Srebrene zaređen je 22. 11. 1868. Devet punih godina do dolaska austrougarske vlasti u Bosnu bio je učitelj i kateheta na pučkoj konfesionalnoj školi u Sarajevu. Kao bivši župnik u Žepču i na Banbrdu, sakupljao je prinose za novu župnu crkvu, u Solakovoj Kuli je popravio župni stan, u Kiseljaku je iz temelja započeo i pod krov stavio župnu crkvu, a u Kreševu počeo sabiratimilodare za gradnju nove crkve. Umro je 23. veljače 1897. u samostanu u Kreševu u 53. godini života, nakon višegodišnje srčane bolesti, obnašajući dužnost gvardijana, dekana i župnika. Pokopan je u Ograđu uz veliko saučešće braće redovnika i mjesnog pobožnog naroda.

 


 

Mijo SLIŠKOVIĆ, OFM,  rodio se u župi Žepče, obukao franjevačku odoru u Kraljevoj Sutjeci 9. 1. 1802. Umro 24. 7. 1851.

 


 

Jozo Tomić Župa Žepče

Jozo TOMIĆ rodio se 7. srpnja 1920. u mjestu Brezovo Polje, župa Žepče. Osnovnu školu završio je u Žepču kod sestara milosrdnica, gimnaziju u travničkom sjemeništu, a do 1944. pohađa teološki studij u Sarajevu, kada je zbog ratnih neprilika Teologija prisilno prestala s radom. Nakon rata nastavlja teološki studij u Zagrebu, gdje ga je za đakona zaredio zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 2. listopada 1946. u Zagrebu. Poslije povratka u Nadbiskupiju 1946. odlazi na  Kupres, gdje ostaje do odlaska na odsluženje vojnog roka 22. listopada 1947. Istodobno upravlja župom u Rastičevu (25. 11. 1946. – 13. 10. 1947.). Po odsluženju vojnog roka opet službuje u Kupresu (1948. – 1949.) te upravlja župom Rastičevo (1948. – 1949.), a potom je župnik u SkopaljskojGračanici i Kandiji (1. 7. 1953. – 30. 10. 1977.), gdje je sagradio crkvu. Od prosinca 1958. do kolovoza 1959. je u zatvoru. Krajem 1977. imenovan je župnikom u župi Novo Sarajevo gdje ostaje do umirovljenja 1986. godine. Umro je u 86. godini života u Rapcu 19. siječnja 2006. Pokopan je 21. siječnja na mjesnom groblju u rodnom Brezovu Polju kraj Žepča.

 


 

DODATAK

 

Dana 22. listopada 1733. umro je fra Stjepan iz Žepča.

 


 

Godine 1742. kao župnik župe Žepče spominje se fra Anto Neilemović, rođeni Žepčak. Bio je član fratarske zajednice kreševskoga samostana. Dana 23. travnja 1760.na drugoj međukapitularnoj skupštini održanoj u Sutjesci za gvardijana franjevačkog samostana u Kreševu izbrana je fra Anto Neilemović iz Žepča. Umro je 22. rujna 1767.

 


 

U župi Ružići u Hercegovini kao župnik 1760. spominje se fra Mato iz Žepča.

 


 

Dana 3. ožujka 1883. umro je u roditeljskoj kući u Žepčufra Konstantin Knežević, bogoslov IV. godine.

 


 

Stipo Milanović rodio se 4. rujna 1923. u Golubinji, župa Žepče. Gimnaziju je završio u Travniku. Upisao se na bogosloviju u Sarajevu. U srpnju 1945. u Metkoviću su ga strijeljali partizani u 22. godini života.

 


 

UMRLE ČASNE SESTRE (stanje 31. 12. 2014.)

 

Ljudevita Barbarić Župa Žepče

Ljudevita (Zora) BARBARIĆ rodila se 12. prosinca 1913. u Žepču u obitelji Mate i Ilke r. Vilić. U kandidaturu Školskih sestara franjevki u Mostaru primljena je 5. veljače 1930., a u novicijat je stupila 19. ožujka 1933. Nakon novicijata djelovala je u provincijalnoj kući u Nevesinju. Prve zavjete položila je 20. ožujka 1934. u Mostaru. Vječne zavjete položila je u bolesničkoj postelji u Mostaru 11. ožujka 1936. Oboljevši od tuberkuloze umrla je 5. svibnja 1936. ne navršivši ni 23 godine života.Pokopana je u Bijelom Polju kraj Mostara.

 


 

Evaldina Ćoruša Župa Žepče

Evaldina (Ana) ĆORUŠA rodila se 28. svibnja 1920.u obitelji Ante i Jele r. Mrkonjić u mjestu Ravne Gornje, župa Žepče. Osnovnu školu završila je kod sestara milosrdnica u Žepču. Godine 1938. stupila je u samostan sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu, Frankopanska ulica. Za časnu sestru zaređena je 23. travnja 1940. Tijekom Drugoga svjetskog rata bila je na službi u Sarajevu, odakle su je komunističke vlasti protjerale 1945. Nakon toga vraća se u Zagreb, a najveći dio službe provodi u Gradecu kraj Križevaca. U jesen1999. dolazi u Žepče u kuću sestara milosrdnica, gdje boravi do jeseni 2007., a od tada se nalazila u samostanu u Sarajevu. Umrla je u Sarajevu 18. rujna 2010. u 91. godini života. Pokopana je 20. rujna na groblju sv. Josipa u Sarajevu.

 


 

Vladislava Marić Župa Žepče

Vladislava (Pava) MARIĆ rodila se 15. rujna 1944. u obitelji Ante i Jele r. Gašparović u mjestu Brezovo Polje, župa Žepče. U Družbu Marijinih sestara odlazi 8. 5. 1966., nakon prvih zavjeta kratko odlazi u Duboševicu na župu, gdje radi kao kuharica, potom se vraća u provincijalnu kuću u Osijek, gdje ostaje godinu dana. Tijekom svoga redovničkog života radi kao njegovateljica bolesnika u domovima za stare i nemoćne u Prištini,Apatinu i Dubrovniku. Kao kuharica radi u župama Cerna, Đakovo, Oštra Luka i u svojoj rodnoj župi u Žepču kroz dva navrata te u samostanskim zajednicama Durmitorska u Zagrebu i Pejačevićeva u Osijeku. Umrla je u Osijeku 7. srpnja 2012. u 68. godini života. Pokopana je u sestarskom groblju u Osijeku.Sestra Vladislava imala je još tri rođene časne sestre, blizanku Tješimiru te Snježanu i Mihelinu.

 


 

Blandina Trogrlić Župa Žepče

Blandina (Kata) TROGRLIĆ rodila se 30. studenoga 1928. u obitelji Marka i Anđe r. Petric u mjestu Ljubna, župa Žepče. U samostan Družbe Marijinih sestara u Osijeku primljena je 5. 5. 1957. Zavjete je položila 1962. godine. Po dolasku u samostan vršila je njegu bolesnika po kućama. Najveći dio života utrošila je radeći po staračkim domovima u Apatinu, Štimlju i Prištini. Od 1978. do 1985. radi u Židovskom domu u Zagrebu. Nakon umirovljena živjela je u Zagrebu, gdje je i umrla 20. rujna 2008. u 80. godini života.