Krunica pobjede

Na prva tri zrna moli se:

Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje…

Na velika zrnca Marijine krunice moli se:

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva. (Otk 12,11)

Na mala zrnca, deset puta:

Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas!

Na kraju:

Vječni Oče, prikazujemo Ti Predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe, na utjehu duša u čistilištu i za potrebe svete Cr­kve. Amen.

Tri puta: Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus, koji nas je otkupio svojom Krvlju!

O, Isuse, sakriven u Presvetom Oltarskom Sakramentu,

Ti si moja jedina ljubav i milosrđe
i Tebi predajem sve potrebe svojega tijela i duše.
Ti mi možeš pomoći, jer si Ti samo milosrđe.
U Tebi je sva moja nada. (Dn 1751)


Krunica za pokojne

Moli se ovako:
• Bože, u pomoć mi priteci.
• Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu…
• Pokoj vječni daruj im, Gospodine!
• I svjetlost vječna svijetlila njima.
Počivali u miru. Amen.

I. Premili Isuse, za onu nutarnju bol i tjeskobu, koje si proživljavao na Maslinskoj gori, daj da se što prije oslobode one duše koje trpe radi svojih grijeha. Primi za njih i naše nutarnje patnje, s Tvojima sjedinjene.

Oče naš, 10 Zdravomarija, Slava Ocu, Pokoj vječni…

II. Premili Isuse, za one patnje što si ih pretrpio u dvoru Pilatovu, kad su te bičevali, ugasi što prije plamen muka onih duša koje trpe radi svojih grijeha. Primi naša pokornička djela, s Tvojim bičevanjem sjedinjena.

Oče naš, 10 Zdravomarija, Slava Ocu, Pokoj vječni…

III. Premili Isuse, za boli što si ih pretrpio kad su te trnjem okrunili, udostoj se slavom okruniti patničke duše koje trpe zbog svojih grijeha. Primi za njih naša poniženja, s Tvojim sjedinjena.

Oče naš, 10 Zdravomarija, Slava Ocu, Pokoj vječni…

IV. Premili Isuse, za muku što si pretrpio noseći križ na Kalvariju, daj da izmučene duše pokojnika što prije u tvom Srcu nađu pokoj vječni. Za njih ti prikazujemo naš trud i napor, s Tvojim sjedinjen.
Oče naš, 10 Zdravomarija, Slava Ocu, Pokoj vječni…

V. Premili Isuse, za muku što si je pretrpio kod razapinjanja, daj da duše pokojnika što prije s kri¬ža svojih muka prijeđu u rajsko uživanje. Primi za njih naše žrtve, s Tvojima sjedinjene.

Oče naš, 10 Zdravomarija, Slava Ocu, Pokoj vječni…

VI. Premili Isuse, za veliku patnju što si je pretrpio u smrtnoj borbi, daj da duše pokojnika, nakon tolikih borbi i muka dobiju pobjednički vijenac. Za njih ti unaprijed prikazujemo svoju smrtnu borbu, s Tvojom sjedinjenu.

Oče naš, 10 Zdravomarija, Slava Ocu, Pokoj vječni…

VII. Premili Isuse, za bol koju si pretrpio posljednjih trenutaka svoje patnje, kad si kao žrtva izdahnuo na križu, daj da duše pokojnika što prije odahnu od muka. Primi za njih naše patnje, s Tvojima sjedinjene.

Oče naš, 10 Zdravomarija, Slava Ocu, Pokoj vječni…

Tješiteljice žalosnih, sveta Bogorodice Marijo, prikaži svom božanskom Sinu sve naše molitve, djela i patnje, kao zadovoljštinu za duše pokojnika, da što prije ugledaju rajsku svjetlost i uživaju vječni pokoj. Amen.

Presveto Srce Isusovo, smiluj se umirućima!


Krunica krvi Kristove

Krunica Predragocjene Krvi Kristove se moli na posebnoj krunici koja ima 33 zrnca. Ovaj broj predstavlja broj Isusovih godina.

Krunica se započinje ovako:

 • Bože, u pomoć mi priteci!
 • Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu…

Nakon najave otajstva čita se tekst iz Svetog pisma. Zatim pozivamo na razmišljanje tajne ovog otajstva moleći pet puta Očenaš. Samo nakon sedmog otajstva, triput Očenaš i jedanput Slava Ocu. Nakon svakog otajstva (iza Očenaša i Slava Ocu) moli se molitva:

 • Tebe, Kriste, molimo, pomozi službenicima svojim.
 • Koje si otkupio dragocjenom Krvlju!

I. Gospodin prolijeva Krv kod obrezanja

Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus. (Lk 2,21)

Gospodine Isuse, poštujući židovski zakon, Ti si prvi puta prolio svoju Krv kod obrezanja. To je tada značilo dobiti ime, biti uključen u zajedni­cu izraelskog, Božjeg naroda, kao što smo mi po krštenju uključeni u zajednicu vjernika, Crkvu. Hvala Ti, Isuse, na sakramentu krštenja. Hvala Ti za ime po kojem me poznaješ. Hvala Ti za taj mi- losni Izvor, Tvoju presvetu Krv po kojoj me rađaš na novi život.

Molitva:

Pomozi mi, Isuse, molim te, očuvati Tvoju sliku u sebi, sliku djeteta Božjega koju sam dobila na krštenju. Pomozi mi svakodnevno obrezivati vla­stito srce, vlastite misli. Neka me, Isuse, Tvoja pre­sveta Krv koja je potekla kod obrezanja ojača, da s tom snagom u sebi hrabro koračam naprijed, da živim pošteno unatoč svojim protivštinama, te da se ne bojim i ja dati kapljicu svoje krvi za napre­dak kraljevstva Božjega na zemlji. Amen.

II. Gospodin prolijeva Krv u smrtnoj borbi u Getsemanskom vrtu

I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. (Lk 22,44)

Isus je molio. Molitvu upućuje Ocu kome može sve izreći. Govori mu o svom strahu. Isus jasno vidi što ga čeka. Prijatelj njegov s kojim je slatko drugovao i dijelio s njime kruh, izdaje ga. Njego­vi najbliži ostavit će ga sama. Gleda unaprijed i vidi kako će njegovo tijelo biti razdirano, gaženo, bez prava na život i slobodu. Vidi grijehe cijeloga svijeta koje uzima na sebe. Tjeskoba i strah pred onim što ga čeka svom se silinom obrušavaju na Njega i krvavi znoj poteče. Isus i dalje moli, i dru­gi i treći puta… Unatoč tome, kalež nije od Njega uklonjen. Muka koju je trebao podnijeti nije mu oduzeta, ali mu je Otac dao snage da je podnese za naše otkupljenje.

Molitva:

Gospodine Isuse, molimo te da po toj Tvojoj muci u Getsemanskom vrtu udijeliš i nama svjetlo i snagu da ne očajavamo kada nas snađu razne po­teškoće, već da se i mi obratimo Ocu i molimo s pouzdanjem da će nas ohrabriti, ojačati i pomo­ći nam da ispunimo volju Božju, s vjerom da je upravo to za nas najbolje. Amen.

III. Gospodin prolijeva Krv kod bičevanja

Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne. (Mt 27,26)

Isus se dao izbičevati. Sav je obliven krvlju. Pilat je otvoreno priznao da na njemu ne nalazi nika­kve krivice, no ipak ga je dao izbičevati. Bila je to moja krivnja, naša krivnja. Svaki moj grijeh je kao udarac bičem koji stoji Isusa toliko Krvi. Isus daje zadovoljštinu za moje grijehe, za naše grijehe i za grijehe cijeloga svijeta. Kolika ljubav! Tu nedo­staju ljudske riječi. Možemo samo u duhu vapiti: „Isuse nauči nas ljubiti, ljubiti do krvi.“

Molitva:

Hvala Ti, Isuse, za Tvoju Krv, prolivenu za nas kod bičevanja. Hvala Ti za toliku ljubav prema nama i hvala što smijemo tu Tvoju krv, koju si prolio radi naših grijeha, prikazivati i danas nebeskom Ocu kao zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe cijeloga svijeta.

IV. Gospodin prolijeva Krv kod krunjenja trnovom krunom

Obukoše mu grimiznu kabanicu i oplevši vijenac od trnja, metnuše na njega i stadoše ga pozdrav­ljati: Zdravo, kralju židovski! (Mt 27,28-29)

Isus je strpljivo prihvatio trnovo krunjenje. Izru­givali su ga, a on nije uzvraćao. Može li čovjek biti sretan kad je ponižen? Ne može, ako u poniženju traži bilo što za sebe. Isus je sebe oplijenio i poni­zio. Sišao je u dubinu ljudske bijede ponizan. Zato je uzvišen i zato će mu se svako koljeno pokloniti.

Poniznost je zaštita duše. Poniznost je sredstvo da možemo ući u duboko zajedništvo s Bogom.

Molitva:

Vječni Oče, daj nam milost poniznosti. Iz oholosti nastaju ratovi i razni sukobi. Iz oholosti i sebično­sti mi smo napeti i osjetljivi na svaki nedostatak i na mišljenje drugog ako se ne podudara s našim.

Nismo slobodni kad nismo ponizni. Oče, daj nam poniznost. Daj da iskoristimo sva poniženja kao stepenice da uđemo u dublje zajedništvo s Tobom.

V. Gospodin prolijeva Krv na Križnom putu

A On, noseći svoj križ, iziđe na mjesto zvano Lubanja, hebrejski Golgota. (Iv 19,17)

Isus pod teretom križa ide putem Kalvarije, ali se prije lišio svih odlika koje su mu dolikovale. U Getsemanskom vrtu lišio se svoje osobne slobode. Pred sinedrijem je lišen svoje svetosti jer je progla­šen bogohulnikom, pred Herodom se lišio svoje razumnosti i mudrosti, jer mu se narugao kao su­ludom. Pred Pilatom se lišio svoje volje jer je osu­đen kao buntovnik. Dok je nosio svoj križ na Kal­variju, lišio se svoga ljudskog dostojanstva. Poput ovce određene za klanje, vojnici su vodili Krista na mjesto razapinjanja, a pritom su ga omalovažavali, izrugivali i zlostavljali na sve načine. Uprimo po­gled na početnika i dovršitelja vjere – Isusa, koji je pun odvažnosti na svoja ramena primio teški križ na kojem je trebao biti razapet. On na sebe uzima drvo sramote, u njemu gleda Očevu volju i naše spasenje. Kolika ljubav!

Molitva:

Gospodine, nauči nas ljubiti, nauči nas strpljivo podnositi križ svakidašnjice, Tebi za ljubav, Tebi koji si podnio muku i smrt da bi nama darovao život. Nauči nas da i mi prepoznajemo volju Očevu, čak i preko križa, i da se spremno odazovemo kada i na nas dođe red da damo kapljicu svoje krvi. Amen.

VI. Gospodin prolijeva Krv kod razapinjanja

Oko devetog sata Isus povika jakim glasom:

“Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio!” (Mt 27,46)

Isusa su razapeli na križ. Pribijene su na križ Nje­gove ruke koje su toliko dobra učinile ljudima i noge, koje su koračale samo za naše spasenje, ali i s probodenim rukama i nogama On je svemoćan. On je Bog koji nas oslobađa krivnje i za nas moli Oca da nam oprosti. S križem nam daruje svoju Majku, a nas priznaje za svoju braću. Isus prolazi kroz tamu i napuštenost da bi nama darovao svje­tlo. Isus umire da bi nama darovao život.

Molitva:

Hvala Ti, Isuse, za Tvoju pregorku muku koju si podnio za nas. Hvala Ti što si nam darovao Maj­ku koja nas pred prijestoljem Božjim zagovara. Hvala Ti što si posvetio križ i što te sada možemo prepoznati u našim križevima i križevima naših bližnjih.

Molimo Te, Isuse, za sve one kojima je križ pre­težak, koji su u teškim bolestima, ili su izgubili nadu, neka im Tvoja presveta Krv bude snaga i svjetlo da se poput tebe mogu predati volji Oče­voj. Amen.

VII. Gospodin prolijeva Krv i vodu kod probijanja boka

Kad dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda. (Iv 19, 33- 34)

Isusova ljubav ide u darivanju do kraja. To što mu je vojnik kopljem probio bok, čin je koji je Isus dopustio. Da bismo to shvatili, potrebno je da u tome vidimo ljubav koja nam govori: “Dao sam za tebe sve, pa i posljednju kap Krvi bez računa­nja.” Isus još prije svoje muke moli Oca u svojoj velikosvećeničkoj molitvi da svi budemo jedno. To se ostvaruje sada, probadanjem Isusova boka iz kojeg poteče krv i voda, tj. otvara se izvor iz kojeg su nam darovani sakramenti po kojima se rađa zajedništvo vjernika, Crkva. To je neizmjer­ni dar Božje ljubavi što po dostojnom primanju sakramenata možemo već sada postići puninu za­jedništva s Bogom i međusobno.

Molitva:

Gospodine Isuse Kriste, molimo te po za­slugama tvoje prolivene Predragocjene Krvi za je­dinstvo svih kršćana, za one koji te još ne poznaju i za one koji su grijehom odvojeni od tebe. Čuvaj svoju Crkvu od svake zablude i nemara, udijeli na­šem narodu i svim narodima zemlje potrebne mi­losti da žive u dostojanstvu djece Božje. Amen.

ZAVRŠNA MOLITVA

Gospodine Isuse Kriste, hvala Ti što si nam po razmatranju prolijevanja Tvoje Predragocjene Krvi pokazao put bezuvjetne ljubavi. Hvala Ti, Isuse, što si darovao svoj život za naše otkuplje­nje. Pomozi nam da se u svim situacijama našega života sjetimo cijene našega spasenja i da od svega srca odgovorimo Tvojoj ljubavi. Amen. Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus! Koji nas je otkupio svo­jom Krvlju!


Krunica zdravo, Kraljice

Ovu je molitvu molila sveta Faustina.

U Dnevniku, u br. 330, piše:

Započela sam devetnicu Majci Božjoj. Ona se sa­stojala od devet puta moljenih Zdravo, Kraljice… Čula sam nekoliko riječi koje je izrekla Majka Božja: Ja nisam samo Kraljica neba, nego i Majka milosrđa i tvoja Majka.

Moli se na krunici koja ima 9 zrna, a zove se “Zdra­vo Kraljice”. Na početku krunice je Gospina, a na kraju medaljica svete Faustine.

Na Gospinu medaljicu:

O, Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se Tebi utječemo!

Na svako zrno:

Zdravo Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo. K Tebi vapijemo prognani si­novi Evini. K Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovo­ga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utro­be svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Na medaljicu svete Faustine:

Sveta Faustino, moli za nas!


Krunica "O krvi i vodo"

Ovu je molitvu, po Isusovoj želji, molila sv. Fau­stina, a zapisana je u Dnevniku, br. 341: Stoga že­lim da se ova slika svečano blagoslovi i javno štuje prve nedjelje poslije Uskrsa, da to upozna svaka duša. Obavi devetnicu za Sv. Oca. Ona neka se sastoji od 33 dijela, to znači tako često ponavljati molitvu milosrđa koju sam te naučio. U br. 106. Isus govori: …Molitva je : „O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Vas.“

Na početku krunice se moli:

Milosrdni Isuse, u času Tvoje smrti za nas na križu, klanjamo Ti se, slavimo Te i molimo: Obuj­mi svojim neizmjernim milosrđem čitav svijet, a naročito jadne grešnike i umiruće. Amen.

Na 33 zrna ponavlja se molitva:

O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao izvor Milosrđa za nas, uzdam se u Tebe.

Na kraju se kaže zaziv: Sveta Faustino, moli za nas!


Krunica oslobođenja

Krunica OSLOBOĐENJA je Biblijska krunica. Moli se na običnu krunicu.  Dok molimo krunicu, više od 200 puta izgovaramo ime ISUS,  IME po kojemu nam dolazi spasenje. »Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti«  (Dj 4,12).

(Krunica Oslobođenja, moli se na običnu krunicu sa 5 desetaka)

Vjerovanje
1x Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu
Na veliko zrno (umjesto Očenaša molimo) 1x:

Isuse, ako me ti oslobodiš, uistinu biti ću oslobođen (Iv 8,36)

Na mala zrnca 10x:
Isuse, smiluj mi se,
Isuse, ozdravi me,
Isuse, spasi me,
Isuse, oslobodi me.

Na veliko zrno (umjesto Slava Ocu molimo) 1x:
Isuse, ako me ti oslobodiš, uistinu biti ću oslobođen (Iv 8,36)

Na kraju krunice;
Zdravo Kraljice, Majko Milosrđa,…

Krunica OSLOBOĐENJA je Biblijska krunica. Dok molimo krunicu više od 200 puta izgovaramo IME ISUS, ime po kojemu nam dolazi spasenje. »Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti«  (Dj 4,12). Umjesto Očenaša ponavljamo i vjerujemo u Isusove riječi „Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti oslobođeni“(IV 8, 36).  Umjesto Zdravo Marije sjećamo se Isusova ulaska u Jerihon kad je slijepac sjedio na ulici i čuo gdje mnoštvo prolazi, tada je pitao što se to događa, a oni mu rekoše: „Isus Nazarećanin prolazi“ a on onda povika iz svega glasa „Isuse Sine Davidov Smiluj se, a oni su ga ušutkivali no on je vikao još jače Isuse Sine Davidov smiluj mi se! Ozdravi me! Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi, upita ga: “Što hoćeš da ti učinim?” A on će: “Gospodine, da progledam.” Isus će mu: “Progledaj! Slobodan si! Vjera te tvoja spasila.” I uđe u Jerihon Kad Isus dođe u Jerihon pogleda gore i ugleda Zakeja na smovki pa mu reče mu: “Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.” “Danas je došlo spasenje ovoj kući Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!” (Lk 18, 35 – 19,10)

Molitvom ove krunice može doći spasenje i u tvoju kuću, u tvoj život, i za sve one za koje budeš molio/molila.

Svaki desetak krunice možete namijeniti za razne potrebe, npr. prvi desetak, za sebe osobno, drugi desetak, za svoju obitelj, treći desetak, za svećenike, biskupe i papu, četvrti desetak, za vjernike, za katoličke laičke zajednice i sve one koji žele služiti Kristu, peti desetak, za sve one koji su se preporučili u molitve ili sami izrecite nakane za koje smatrate da trebate moliti ili za što vas Duh Sveti nadahne da molite.

Ako molite za druge, onda molite krunicu u množini:
Na veliko zrno (umjesto Očenaša) 1x: Isuse, Ako nas ti oslobodiš, uistinu biti ćemo oslobođeni! (Isuse, Ako ih ti oslobodiš, uistinu biti će oslobođeni).

Na mala zrna 10x: Isuse, smiluj nam se (Isuse, smiluj im se)
Isuse, ozdravi nas (Isuse, ozdravi ih)
Isuse, spasi nas (Isuse, spasi ih)
Isuse, oslobodi nas (Isuse, oslobodi ih)

Na veliko zrno (umjesto Slava Ocu) 1x:
Isuse, Ako nas ti oslobodiš, uistinu biti ćemo oslobođeni!
(Isuse, Ako ih ti oslobodiš, uistinu biti će oslobođeni)

Ako krunicu molimo za određenu osobu, onda možete moliti ovako:

“Isuse, ako Ti oslobodiš (ime osobe), onda će (ime osobe), biti stvarno slobodan/slobodna (oslobođena)!”

Isuse, smiluj se (ime osobe)!

Isuse, izliječi (ime osobe)!

Isuse, spasi (ime osobe)!

Isuse, oslobodi (ime osobe)!


Zlatna krunica na čast Presvetog Srca Isusova

Moli se na običnu Gospinu krunicu.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Napraviti znak križa
Slatko Srce mog Isusa, daj da Te ljubim sve to više.

Vječni Oče, prikazujem Ti predragocjenu Krv Isusa Krista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe i za potrebe svete Crkve.


Prva desetka
Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome. 10 puta
Slatko Srce Isusovo smiluj se nama i našoj braći koja lutaju.
Vječni Oče, prikazujem Ti…

Druga desetka
Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome. 10 puta
Božansko Srce Isusovo, obrati grešnike, spasi umiruće, oslobodi svete duše u Čistilištu.”
Vječni Oče, prikazujem Ti …

Treća desetka
Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome. 10 puta
Isuse umnoži nam vjeru, ufanje i ljubav.
Vječni Oče, prikazujem Ti …

Četvrta desetka
Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome. 10 puta
Slatko Srce Isusovo, smiluj se nerođenoj djeci.
Vječni Oče, prikazujem Ti. ..


Peta desetka
Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome. 10 puta
Slatko Srce Isusovo, izliječi bolesne.
Vječni Oče, prikazujem Ti. ..

Na kraju još: Očenaš…, Zdravo Marijo… i Slava Ocu…

Izjave Papa o štovanju Srca Isusova:

Leon XIII: “Pobožnost Srcu Isusovu jest najsigurnija i najkorisnija    duhovnost”.

Pio XI: “To je sinteza cijelog kršćanstva”.

Pio XII: “Štovanje Srca Isusova jest najkompletnija ispovijest kršćanske vjere”.

Pavao VI: “Srce Isusovo jest uzvišeni oblik one prave pobožnosti, koja se traži za naše

vrijeme”.Papa Ivan Pavao II: “U Presvetom Srcu Isusovu nalazimo sintezu svih otajstava naše vjere”.

LITANIJE PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Gospodine smiluj se!
Kriste smiluj se!
Gospodine smiluj se!
Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se
Duše sveti, Bože, smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, smiluj nam se
Srce Isusovo, u krilu Djevice majke od Duha Svetoga sazdano, smiluj nam se
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno, smiluj nam se
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga, smiluj nam se
Srce Isusovo, hrame Božji sveti, smiluj nam se
Srce Isusovo, šatore Višnjega,smiluj nam se
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska, smiluj nam se
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi, smiluj nam se
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo, smiluj nam se
Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno, smiluj nam se
Srce Isusovo, svake hvale predostojno, smiluj nam se
Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca, smiluj nam se
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja, smiluj nam se
Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva, smiluj nam se
Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo, smiluj nam se
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo, smiluj nam se
Srce Isusovo, željo bregova vječnih, smiluj nam se
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa, smiluj nam se
Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju Tebe, smiluj nam se
Srce Isusovo, izvore života i svetosti, smiluj nam se
Srce Isusovo, pomirište grijeha naših, smiluj nam se
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama, smiluj nam se
Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših, smiluj nam se
Srce Isusovo, do smrti poslušno, smiluj nam se
Srce Isusovo, kopljem probodeno, smiluj nam se
Srce Isusovo, izvore sve utjehe, smiluj nam se
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše, smiluj nam se
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše, smiluj nam se
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe, smiluj nam se
Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju, smiluj nam se
Srce Isusovo, ufanje onima koji u Tebi umiru, smiluj nam se
Srce Isusovo, milino sviju svetih, smiluj nam se

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Isuse blaga i ponizna srca,
Učini srce naše po Srcu svome!

Pomolimo se. Svemogući, vječni Bože, pogledaj na Srce preljubljenog Sina svojega i na hvale i zadovoljštine, koje u ime grešnika Tebi prikazuje, i njima, koji milosrđe Tvoje mole, Ti oproštenje udijeli umilostivljen, u ime istoga Sina svojega Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.


Krunica Božjeg milosrđa

Isus je sestri Faustini objavio krunicu Božjem milosrđu u Vilniusu 1935. godine. U objavama koje su slijedile otkrio joj je vrijednost i djelotvor­nost krunice te izrekao obećanja koja su vezana za molitvu krunice.

U ovoj molitvi mi prikazujemo Bogu Ocu „Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo“ Isusa Krista. Sje­dinjujemo se sa žrtvom koju je podnio na križu za spasenje cijeloga svijeta. Prikazivanjem Bogu Ocu „Njegova preljubljenoga Sina“, mi se kori­stimo najuvjerljivijim argumentom koji postoji. Tražimo milost „za nas i cijeli svijet“. Riječ „nas“ odnosi se na osobu koja moli krunicu, ali i na one osobe za koje se krunica prikazuje i za koje se moli. Riječi „cijeli svijet“ uključuju sve ljude koji žive na zemlji, kao i sve duše u čistilištu. Moleći ovim riječima, mi činimo djelo ljubavi prema bli­žnjima, a što je, zajedno s uzdanjem, neophodan uvjet za stjecanje milosti.

Isus je obećao: Drago Mi je darovati im sve što traže od Mene kada mole krunicu (Dn 1141), te do­dao: .. .ako je to u skladu s Mojom voljom (Dn 1731). Posebno se obećanje odnosi na čas smrti: milost sretne i mirne smrti. Tu milost mogu primiti ne samo oni koji postojano i s vjerom mole krunicu, nego i umirući uz čiju se postelju krunica moli.

Svećenici moraju prepo­ručiti molitvu ove kruni­ce grešnicima, jer je ona njihova posljednja nada za spasenje. Čak i ako po­stoje najteži grijesi, ako grešnik izmoli krunicu samo jed­nom, može primiti milost Mojega beskrajnog milosrđa. (Dn 687)

Isus je obećao da će dati milost onima koji izmole ovu krunicu barem jed­nom za života, ali pod uvjetom da ju izmole s potpunim pouzdanjem, iskreno i s dubokim žaljenjem zbog počinjenih grijeha.

KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA

Moli se na običnoj krunici. Na prva tri zrnca:

Oče naš… Zdravo Marijo… Vjerovanje…

Slijedi pet desetica.

Velika zrnca

Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božan­stvo tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za naše grijehe i gri­jehe cijeloga svijeta.

Mala zrnca (deset puta)

Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdan nama i cijelome svijetu.

Završetak Krunice

Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu! (3x)

Zaključna molitva

O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!

Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!

Isuse, uzdam se u tebe! (3x)

Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine!

* Moli neprestano ovu krunicu koju sam te naučio. Onomu tko je bude molio udijelit ću veliko milosrđe u času smrti. (Dn 687)


Krunica Blažene Djevice Marije

Prvi način

Krunica je drevna molitva vjernika. Moleći polagano evanđeoske riječi “Zdravomarijo” i sjećajući se pojedinih otajstava našega spasenja, vjernici produbljuju svoju vjeru i predanje Kristu. To je ujedno i škola vjere, jer, moleći, vjernik i razmišlja o glavnim otajstvima naše vjere. Molitva je sadržajnija i bogatija kada je obitelj moli zajedno. U mjesecima – svibnju i listopadu – na poseban način štujemo Blaženu Djevicu Mariju i pobožnost moljenja Krunice.

Najprije se prekriži i izmoli:

Isuse, to je Tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom Srcu Marijinu.

Zatim  se  izmoli  Vjerovanje  (držeći križić krunice); onda se moli Očenaš (na prvom zrnu) i tri Zdravomarije (na tri sljedeća zrna). Slijedi 5 desetica, a svaka se desetica sastoji od 1 Očenaša i 10 Zdravomarija. Kod svake Zdravomarije poslije riječi “Isus” dodaje se ono otajstvo koje pripada toj desetici. Poslije svake desetice, iza Slava Ocu, moli se:

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

Na tri izdvojena zrna, na početku, uz Zdravomariju, iza riječi „Isus” dodaj jedno od sljedeća tri otajstva:

 1. Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Koji neka nam utvrdi ufanje.
 3. Koji neka nam usavrši ljubav.

Na desetke:

RADOSNA OTAJSTVA (ponedjeljkom i subotom)

 1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.
 2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
 3. Koga si, Djevice, rodila.
 4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.
 5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

OTAJSTVA SVJETLA (četvrtkom)

 1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
 2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
 3. Koji nam je kraljevstvo Božje navijestio  i na obraćenje nas pozvao.
 1. Koji se na gori preobrazio  i svoju nam slavu objavio.
 1. Koji nam se u otajstvu Euharistije darovao.

ŽALOSNA OTAJSTVA (utorkom i petkom)

 1. Koji se za nas krvavim znojem znojio.
 2. Koji je za nas bičevan bio.
 3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
 4. Koji je za nas teški križ nosio.
 5. Koji je za nas raspet bio.

SLAVNA OTAJSTVA (srijedom i nedjeljom)

 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.
 2. Koji je na nebo uzašao.
 3. Koji je Duha Svetoga poslao.
 4. Koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
 5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.

Drugi način

U ime Oca…

Bože, u pomoć mi priteci.

Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu…

RADOSNA OTAJSTVA (ponedjeljkom i subotom)

 1. U prvom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je arkanđeoGabrijel navijestio Blaženoj Djevici Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega po Duhu Svetom.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U drugom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija pohodila svoju rodicu, svetu Elizabetu, i ostala s njome tri mjeseca.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U trećem otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u špilji u Betlehemu i postavila ga u jasle.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U četvrtom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija četrdeseti dan poslije porođaja prikazala Ocu nebeskom svoga Sina u hramu i kako ga je starac Šimun primio na ruke.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U petom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija našla svoga Sina treći dan u hramu gdje razgovara s učiteljima, a bilo mu je tada 12 godina. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

ŽALOSNA OTAJSTVA (utorkom i petkom)

 1. U prvom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist molio svome nebeskom Ocu i znojio krvavim znojem u Maslinskom vrtu.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U drugom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio privezan uz kameni stup i nemilo bičevan u dvoru Pilatovu.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U trećem otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U četvrtom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio osuđen na smrt, pa je put gore Kalvarije nosio na svojim ramenima preteški križ.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U petom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio propet na tvrdom križu između dva razbojnika, a gledala ga njegova žalosna Majka Marija. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

SLAVNA OTAJSTVA (srijedom i nedjeljom)

 1. U prvom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po svojoj Muci i smrti slavno uskrsnuo od mrtvih, da više nikada ne umre.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U drugom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist četrdeset dana poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjedi o desnu nebeskog Oca.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U trećem otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U četvrtom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija preminula s ovoga svijeta te kako je dušom i tijelom bila uznesena na nebo.

Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

 1. U petom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Blaženu Djevicu Mariju okrunilo Presveto Trojstvo za kraljicu neba i zemlje i razmišljat ćemo o rajskom uži- vanju svih Svetih. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

OTAJSTVA SVJETLA (četvrtkom)

 1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…
 2. U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…
 3. U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio Kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…
 4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…
 5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio euharistiju. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu…

LITANIJE MAJKE BOŽJE

(Lauretanske)

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo,

Sveta Bogorodice,

Sveta Djevo djevica,

Majko Kristova,

Majko Crkve,

Majko Božje milosti,

Majko prebistra,

Majko prečista,

Majko neoskvrnjena,

Majko nepovrijeđena,

Majko ljubazna,

Majko divna,

Majko dobroga savjeta,

Majko Stvoriteljeva,

Majko Spasiteljeva,

Djevice premudra,

Djevice časna,

Djevice hvale dostojna,

Djevice moguća,

Djevice milostiva,

Djevice vjerna,

Ogledalo pravde,

Prijestolje mudrosti,

Uzroče naše radosti,

Posudo duhovna,

Posudo poštovana,

Posudo uzorna pobožnosti,

Ružo otajstvena,

Tornju Davidov,

Tornju bjelokosni,

Kućo zlatna,

Škrinjo zavjetna,

Vrata nebeska,

Zvijezdo jutarnja,

Zdravlje bolesnih,

Utočište grješnika,

Utjeho žalosnih,

Pomoćnice kršćana,

Kraljice anđela,

Kraljice patrijarha,

Kraljice proroka,

Kraljice apostola,

Kraljice mučenika,

Kraljice priznavalaca,

Kraljice svih svetih,

Kraljice bez grijeha istočnog začeta,

Kraljice na nebo uznesena,

Kraljice svete krunice,

Kraljice obitelji,

Kraljice mira,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

smiluj nam se.

Pod Tvoju se obranu utječemo, sveta Bogorodice, ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči.

 1. Moli za nas, sveta Bogorodice.
 2. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Bože, Ti si htio da po anđelovu navje- štenju Riječ Tvoja uzme tijelo u krilu Blažene Djevice Marije; mi vjerujemo da je ona doista Bogorodica; daj da po njezinu zagovoru nađemo utjehu kod Tebe. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Posvetna molitva Srcu Marijinu

Bezgrešna Majko Božja i Majko Crkve! Posvećujemo Ti sebe, naše obitelji, našu župu, našu Biskupiju i cijelu Crkvu. Tvojoj osobitoj zaštiti izručujemo svoj narod i svoju domovinu. Milosrdna zagovornice, izmoli cijelom svijetu novi dolazak Duha Svetoga, da vihor milosti prostruji kroz sve savjesti i da se zemljom razlije posvećenje i dobrota. Ljudi su izmučeni mržnjom, nepravdama i grijesima. Izmoli im, Velika posrednice milosti, svjetlo Duha Svetoga. Neka ih on izvede na puteve pravednosti i slobode u miru i ljubavi. Odlučujemo da ćemo vjerno živjeti svoj krsni zavjet ljubavi. Kajemo se za sve grijehe kojima smo uvrijedili Boga, ranili Crkvu Božju, nanijeli nepravdu bližnjima i ponizili svoje ljudsko dostojanstvo. Ponizna Djevice i Kraljice svijeta, uzmi u svoje ruke i u svoje srce naš život i sudbinu svih ljudi, Tvoje djece i naše braće! Vodi nas k Srcu Tvoga Sina i Spasitelja, da u njemu nađemo oproštenje i mir, a nakon zemaljskog putovanja vječnu radost u Presvetom Trojstvu. Amen.

Spomeni se

Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo, kako se nije nikada čulo da si ikoga zapustila tko se k Tebi u za- štitu utekao, Tvoju pomoć zatražio i Tvoj zagovor zamolio. Ovim pouzdanjem obodren, utječem se i ja k Tebi, Djevice, k Tebi, Majko, dolazim; pred Tobom, eto, stojim ja grešnik i uzdišem: Nemoj, Majko Vječne Riječi, prezreti mojih riječi, već ih milostivo poslušaj i usliši. Amen.