Litanije svetog Antuna Padovanskog

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo Djevica, moli za nas!
Sveti Antune Padovanski, moli za nas!
Sveti Antune, miljeniče božanskoga Djeteta, moli za nas!
Sveti Antune, gorljivi apostole, moli za nas!
Sveti Antune, urese svoga svetog Reda, moli za nas!
Sveti Antune, diko svetoga Franje, moli za nas!
Sveti Antune, ljubitelju siromaštva, moli za nas!
Sveti Antune, učitelju pokornosti, moli za nas!
Sveti Antune, ogledalo odricanja i mrtvljenja, moli za nas!
Sveti Antune, ljiljane djevičanstva, moli za nas!
Sveti Antune, miomirisna posudo čistoće, moli za nas!
Sveti Antune, sjajna zvijezdo svetosti, moli za nas!
Sveti Antune, uzore ćudorednosti, moli za nas!
Sveti Antune, ognju ljubavi, moli za nas!
Sveti Antune, krasoto nebeska, moli za nas!
Sveti Antune, škrinjo zavjetna, moli za nas!
Sveti Antune, čuvaru božanskoga znanja, moli za nas!
Sveti Antune, trubljo evanđeoska, moli za nas!
Sveti Antune, stupe Crkve, moli za nas!
Sveti Antune, učitelju istine, moli za nas!
Sveti Antune, vjesniče milosti, moli za nas!
Sveti Antune, revnitelju duša, moli za nas!
Sveti Antune, utočište zapuštenih, moli za nas!
Sveti Antune, utjeho žalosnih, moli za nas!
Sveti Antune, uskrisitelju mrtvih, moli za nas!
Sveti Antune, iskorjenitelju opačina, moli za nas!
Sveti Antune, uzore kreposti, moli za nas!
Sveti Antune, kladivo krivovjeraca, moli za nas!
Sveti Antune, svjetlo nevjernika, moli za nas!
Sveti Antune, ispitatelju srdaca, moli za nas!
Sveti Antune, mučeniče željom, moli za nas!
Sveti Antune, trepete zlih duhova, moli za nas!
Sveti Antune, nalazniče izgubljenih stvari, moli za nas!
Sveti Antune, slavni čudotvorče, moli za nas!
Sveti Antune, sveče čitavoga svijeta, moli za nas!
Milostiv budi, oprosti nam Gospodine.
Milostiv budi, usliši nas Gospodine.
Od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha, oslobodi nas, Gospodine!
Od zasjeda đavolskih, oslobodi nas, Gospodine!
Od kuge, glada i rata, oslobodi nas, Gospodine!
Od smrti vječne, oslobodi nas, Gospodine!
Po zaslugama sv. Antuna, oslobodi nas, Gospodine!
Po gorućoj ljubavi njegovoj, oslobodi nas, Gospodine!
Po revnom propovijedanju njegovu, oslobodi nas, Gospodine!
Po želji njegovoj za mučeništvom, oslobodi nas, Gospodine!
Po ustrajnosti njegovoj u poslušnosti, siromaštvu i čistoći, oslobodi nas, Gospodine!
Po žarkoj ljubavi njegovoj koja ga učini dostojnim da te kao maleno djetešce primi u ruke svoje, oslobodi nas, Gospodine!
Na dan sudnji, oslobodi nas, Gospodine!
Grešnici, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš na pravu nas pokoru ganuti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama upaliti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš svetoga Antuna za zaštitnika i zagovornika nama darovati, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš po zaslugama svetoga Antuna pravo nam pokajanje, duboku poniznost i dar svetoga razmišljanja podijeliti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš po zagovoru svetoga Antuna pomoći nas da đavla, svijet i tijelo uzmognemo potpuno nadvladati, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš sve one pomoći koji svetoga Antuna u svojim nevoljama zazivaju, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš uslišiti nas, tebe molimo, usliši nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
- Moli za nas sveti Antune.
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se. Svemogući, vječni Bože, koji si svetoga Antuna odlikovao obilatim milostima i sjajnim čudesima: udijeli nam milost da sve što god od tebe po njegovim zaslugama ištemo, po njegovu moćnom zagovoru zastalno primimo. Po Kristu Gospodinu našemu.

Molitva sv. Antuna
"Gospodine Isuse, pogledaj svoju baštinu, koju si, da ne umre bez traga, želio potvrditi za svoju djecu svojom krvlju, i daj joj da s povjerenjem naviješta Tvoju riječ. Ne zapusti živote svojih siromaha koje si ti spasio i koji nemaju nikakve baštine, osim samog Tebe. Podupri ih Gospodine, moću svoje palice, jer su to Tvoji siromasi. Vodi ih, ne zapusti ih, da ne bi bez Tebe ostavili pravi put, već radije ih vodi sve do konca, da bi, živeći u Tebi, svom uzoru, mogli dospjeti k Tebi svom cilju." Amen.

 


 

Lauretanske litanije

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice,moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Majko Kristova, moli za nas!
Majko Crkve, moli za nas!
Majko Božje milosti, moli za nas!
Majko prebistra, moli za nas!
Majko prečista, moli za nas!
Majko neoskvrnjena, moli za nas!
Majko nepovrijeđena, moli za nas!
Majko ljubezna, moli za nas!
Majko divna, moli za nas!
Majko dobroga savjeta, moli za nas!
Majko Stvoriteljeva, moli za nas!
Majko Spasiteljeva, moli za nas!
Djevice premudra, moli za nas!
Djevice časna, moli za nas!
Djevice hvale dostojna, moli za nas!
Djevice moguća, moli za nas!
Djevice milostiva, moli za nas!
Djevice vjerna, moli za nas!

Ogledalo pravde, moli za nas!
Prijestolje mudrosti, moli za nas!
Uzroče naše radosti, moli za nas!
Posudo duhovna, moli za nas!
Posudo poštovana, moli za nas!
Posudo uzorne pobožnosti, moli za nas!
Ružo otajstvena, moli za nas!
Tornju Davidov, moli za nas!
Tornju bjelokosni, moli za nas!
Kućo zlatna, moli za nas!
Škrinjo zavjetna, moli za nas!
Vrata nebeska, moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, moli za nas!
Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Utočište grješnika, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Pomoćnice kršćana, Moli za nas!

Kraljice anđela, moli za nas!
Kraljice patrijarha, moli za nas!
Kraljice proroka, moli za nas!
Kraljice apostola, moli za nas!
Kraljice mučenika, moli za nas!
Kraljice ispovjedalaca, moli za nas!
Kraljice djevica, moli za nas!
Kraljice svih svetih, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnog začeta, moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!
Kraljice svete krunice, moli za nas!
Kraljice obitelji, moli za nas!
Kraljice mira, moli za nas!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!
 
Svećenik: Moli za nas sveta Bogorodice!

Vjernici: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Svećenik: Pomolimo se! Dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom
i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i
naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu!
Amen!

 


 

Litanije Presvetog Srca Isusova

Gospodine smiluj se!
Kriste smiluj se!
Gospodine smiluj se!
Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se
Duše sveti, Bože, smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, smiluj nam se
Srce Isusovo, u krilu Djevice majke od Duha Svetoga sazdano, (ponavlja se svaki put: smiluj nam se
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno,
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga,
Srce Isusovo, hrame Božji sveti,
Srce Isusovo, šatore Višnjega,
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska,
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi,
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo,
Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno,
Srce Isusovo, svake hvale predostojno
Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca,
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja,
Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva,
Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo,
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo,
Srce Isusovo, željo bregova vječnih,
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa,
Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju Tebe,
Srce Isusovo, izvore života i svetosti,
Srce Isusovo, pomirište grijeha naših,
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama,
Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših,
Srce Isusovo, do smrti poslušno,
Srce Isusovo, kopljem probodeno,
Srce Isusovo, izvore sve utjehe,
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše,
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše,
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe,
Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju,
Srce Isusovo, ufanje onima koji u Tebi umiru,
Srce Isusovo, milino sviju svetih,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Isuse krotka i ponizna srca,
Učini srce naše po Srcu svome!


Pomolimo se.
Svemogući, vječni Bože, pogledaj na Srce preljubljenog Sina svojega i na hvale i zadovoljštine,
koje u ime grješnika Tebi prikazuje, i njima, koji milosrđe Tvoje mole, Ti oproštenje udijeli umilostivljen,
u ime istoga Sina svojega Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Amen.


 

Litanije Svih Svetih

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas!
Sveti Mihaele,
Svi sveti Božji anđeli,
Sveti Josipe,
Sveti Ivane Krstitelju,
Sveti Petre i Pavle,
Sveti Andrija,
Sveti Ivane,
Svi sveti apostoli i evanđelisti,
Sveta Marijo Magdaleno,
Sveti Stjepane,
Sveti Ignacije Antiohijski,
Sveti Lovro,
Sveti Venancije i solinski mučenici,
Sveti Mavro i istarski mučenici,
Sveti Kvirine sisački,
Sveti Dimitrije i srijemski mučenici,
Sveti Nikola Taveliću,
Sveti Marko Križevčanine,
Svi sveti hrvatski mučenici,
Sveta Janjo,
Sveta Cecilijo,
Svi sveti mučenici,
Sveti Grgure,
Sveti Augustine,
Sveti Atanazije,
Sveti Bazilije,
Sveti Jeronime,
Svi sveti naučitelji,
Sveti Martine,
Sveti Franjo i Dominiče,
Sveti Franjo Ksaverski,
Sveti Ivane Marija Vianneyju,
Sveti Ćirile i Metode,
Sveti Ivane Trogirski,
Blaženi Augustine Kažotiću,
Blaženi Gracija Kotorski,
Sveti Leopolde Mandiću,
Svi sveti svećenici i leviti,
Sveta Katarino Sijenska,
Sveta Terezijo Avilska,
Blažena Ozano Kotorska,
Sve svete djevice,
Svi sveti muževi i žene,
Svi sveti i svetice hrvatskog naroda, Svi sveti i svetice Božje,
Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Od svakog zla, oslobodi nas, Gospodine!
Od svakog grijeha, oslobodi nas, Gospodine!
Prema prilikama mogu se ovdje umetnuti i neki od ovih zaziva:
Od psovke i pobačaja,
Od svađe i razdora,
Od pijanstva i prometnih nesreća,
Od duha bludnosti i nasilja,
Od kuge, glada i rata,
Od nezaposlenosti i skupoće,
Od smrti vječne,
Kriste, Sine Boga živoga,
Po utjelovljenju svojem,
Po smrti i uskrsnuću svojem,
Po izlijevanju Duha Svetoga,
Grešnici, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš svoju svetu Crkvu ravnati i uzdržati,
Da se dostojiš poglavicu apostolskoga i sve crkvene redove u svetoj vjeri uzdržati,
Da se dostojiš svim narodima mir i pravu slogu darovati,
Da se dostojiš nas same u svetoj službi tvojoj potkrijepiti i uzdržati,
Ako se smatra prikladnim, može se dodati i sljedeće zazive:
Da se dostojiš obnoviti naše obitelji, izvore života i duhovnih zvanja,
Da se dostojiš uliti u nas poštovanje prema nerođenom životu,
Da se dostojiš obnoviti našu svijest odgovornosti za vjerski odgoj djece,
Da se dostojiš našu mladež sačuvati u vjeri i nevinosti,
Da se dostojiš prožeti nas ljubavlju prema potrebnima,
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Jaganjče Božji,koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se! Jaganjče Božji,
koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Molitva
Bože, utočište i snago naša, prikloni se pobožnim molitvama svoje Crkve i daj da ono što s vjerom molimo, stvarno postignemo. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.