Apostolat Čudotvorne medaljice u župi Žepče

 

Marijine sestre koje djeluju u župi Žepče od 1966. godine po svojoj karizmi šire štovanje Čudotvorne medaljice. Kroz proteklu godinu, postepeno se formirala grupa štovatelja koju je podržao sadašnji župnik vlč Predrag kroz više susreta i devetnicu prije Blagdana Gospe od Čudotvorne medaljice. Na sam Blagdan  na svetoj Misi župnik je svečano blagoslovio i  podijelio Čudotvorne medaljice te primio u članstvo 88 štovatelja koji će nositi medaljicu i aktivnijje se ukljiučiti u apostolat župe.

Civljevi ovoga apostolata su:                     

 • Širenje štovanja BDM.
 • Molitveni vijenac za Duhovna zvanja i druge osobne i zajedničke potrebe.
 • Poticaj na sakramentalni život (euharistija, ispovijed).
 • Promicanje obiteljske molitve i zajedništva kroz molitvu Posvete Gospi.
 • Smanjivanje psovke, svađe i nasilja u obiteljima.
 • Pomaganje potrebitim, bolesnim i osamljenim u župi.
 • Duhovni rast kroz razne susrete i duhovne obnove, hodočašća, izlete...
 • Molitva Vječne devetnice, u crkvi i privatno.
 • Omogućiti djeci, mladima i odraslim vjernicima da kroz karitativni i misijski rad više praktično žive svoju vjeru.

 


 

Schönstattski marijanski pokret

 

Schönstattski marijanski pokret utemeljio je redovnik palotinac Joseph Kentenich (1885. – 1968.) u Njemačkoj, u Vallendoru na Rajni, 18. listopada 1914. godine. Bio je uvjeren da se čitav njegov život odvijao pod Marijinim budnim okom i njezinom zaštitom. Majka ga je u njegovoj devetoj godini posvetila Gospi. Za vrijeme bogoslovskih nauka proživljavao je tešku krizu vjere. Svladao ju je svojim ponovnim posvećenjem Gospi. U Schönstattu je kao sjemenišni duhovnik osnovao Marijino društvo. Ono je 1914. godine preraslo u marijansku zajednicu. Članovi su potaknuti da ugovorom ljubavi prema Mariji potpunije žive svoja krsna obećanja. Nekoliko godina kasnije redom je osnivao nova udruženja: Apostolsku uniju 1919. godine., Apostolsku legiju 1920., Zajednicu Marijinih sestara, prvi svjetovni institut, 1926. godine.

Joseph Kentenich je putem širenja svoga marijanskog pokreta preko duhovnih vježba te susreta sa svećenicima i Kristovim vjernicima laicima postao jedan od nadahnitelja i ostvaritelja katoličke obnove u Njemačkoj između Prvog i Drugog svjetskog rata.

Život Josepha Kentenicha prožet je velikim trpljenjem, nerazumijevanjem njegovih poglavara te brojnim drugim poteškoćama. Nacisti su ga utamničili 1941. godine u Dachau. Čini se da je to mogao izbjeći, ali koncentracioni logor prihvatio je kao polje svoga apostolskog rada. Usred neopisivog stradanja logoraša utemeljuje Svjetovni institut  Marijina braća  i Obiteljsko djelo. Oslobođen iz logora 1945. godine vraća se u Schönstatt.  Tamo je utemeljio Svjetovni institut schönstattskih gospođa i Svjetovni institut dijecezanskih svećenika. O Schönstattskom pokretu Sveta se Stolica izjasnila uzrečicom: Nihil obstat – Ništa ne priječi!

Odredbom svojih redovničkih poglavara Joseph Kentenich je 1951. godine morao napustiti Njemačku, svoj Schönstatt i poći u Sjedinjene Američke Države u Milwaukee. Sve je to prihvatio obnavljajući svoje bezuvjetno predanje Gospi. Odlukom Svete Stolice 1964. godine Schönstattski pokret je postao samostalno apostolsko društvo, neovisno o palotinskoj družbi. Odredbom pape Pavla VI., 1965. godine, Joseph Kentenich je prestao biti član palotinske družbe i postao je dijecezanski svećenik kako bi se mogao potpuno posvetiti svome pokretu, osnovavši i uputivši još jedan Svjetovni institut schönstattski oci.

Joseph Kentenich je imao izoštren osjećaj za znakove vremena te neograničeno pouzdanje u Boga i Gospinu pomoć. Odlikovao se sposobnošću prilagođavanja prilikama koje su u stalnoj mijeni. Žarko je želio doprinijeti novom društvenom redu, temeljenom na kršćanskim načelima, redu koji se može nositi sa sekulariziranim društvenim ustrojem, proizašlom iz marksizma i kapitalizma.

Temelj schönstattske duhovnosti su predanje u Božju providnost, življenje apostolata i savez ljubavi s Marijom, Isusovom majkom. Ovo je Kentenichovo pravilo: Per Mariam ad Jesum, per Jesum cum Maria in Spiritu Sancto ad Patrem – Po Mariji k Isusu, po Isusu s Marijom u Duhu Svetom k Ocu.

Schönstattski pokret je međunarodni pokret  odgoja i obnove Crkve. Pokret obuhvaća dvadeset i pet različitih zajednica koje imaju tri zajednička cilja: Ljubav i povezanost sa schönstattskim marijanskim svetištem, a time i prema našoj Majci Tri puta divnoj, Kraljici i Pobjednici. Pokret je priznat i željen kao laički apostolski pokret marijanskog karaktera. Biblijsku osnovu projekta Hodočasničko svetište nalazimo u Lukinom Evanđelju. Marija koja je doživjela Božji prodor u svoj život i koja pod srcem nosi Krista, žuri k svojoj rodbini. Krenula je u kuću Elizabete i Zaharije baš s ovim osobama koje se nisu nalazile u laganoj situaciji. Prilikom susreta s Marijom Elizabeta i Zaharija  su doživjeli blagoslov i spasenje.

Cilj projekta Hodočasničko svetište je doživjeti posjet i susret Majke Božje u našoj kući, našoj obitelji. Ona nam želi donijeti Krista, dijete u svom naručju, ona nam želi darovati blagoslov i spasenje usred našeg svakodnevnog života.

U Hrvatskoj je Schönstattski pokret zaživio na Duhove 1998. godine., a prati ga pater Christoph Horn iz Schönstatskog centra Luzern u Švicarskoj koji je zadužen i za Bosni i Hercegovinu. Ovaj pokret se proširio u preko stotinu zemalja širom svijeta s preko dvije stotine tisuća putujućih slika. Aktivnih članova je preko sto pedeset tisuća,  a pasivnih i do dva milijuna. U Vrhbosanskoj nadbiskupiji schönstatski pokret djeluje u župama: Bežlja, Radunice, Zavidovići, Žabljak  i Žepče.

 

Posvetna molitva

O Gospođo moja, o Majko moja! Tebi se sasvim prikazujem. I da pokažem kako sam ti sasvim odana posvećujem ti danas svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce, upravo svu sebe. Kad sam, dakle, sva tvoja, o dobra Majko, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju. Amen!

 

Molitva pouzdanja

Na tvojoj moći i dobroti gradim, djetinjim srcem uzdam se i radim, u svim prilikama slijepo vjerujem, Divna, uzdam se u te i u tvog Sina!

 

Da živimo po uzoru na Mariju

Daj da sličimo tvojoj slici, kroz život idemo sasvim kao Ti, jaki i dostojni, čedni i blagi, šireći ljubav, radost i mir. U nama, Ti, prolazi našim vremenima, a, učini ih, Majko, za Krista spremnima.

 

Majko Triput Divna

Daj da sličimo tvojoj slici…Želimo se zrcaliti u Tvojoj slici te ponovno zapečatiti Savez ljubavi. Učini nas, svojim oruđem, sebi u svemu sličnima, izgradi po nama posvuda Božje kraljevstvo.

 

Hvalospjev Mariji Triput Divnoj

Marijo Ti si ljubav,

Marijo, sva si lijepa,

Marijo, na tebi nema ljage,

Ti si slava,

Ti si radost,

Ti si hvala svakog naroda.

Majko Triput Divna,

Ti si divna kao mjesec,

Izabrana kao sunce,

Postojana kao stijena.

 


 

Marijina legija

 

Marijina legija je pokret laika koji djeluje unutar Crkve. To je laička katolička organizacija raširena po cijelome svijetu. Osnovana je u irskom glavnom gradu Dablinu, 7. rujna 1921. godine. Osnivač je Marijine legije  Frank Duff (1889-1980.). Danas Marijina legija djeluje u 170 zemalja, u 2000 biskupija  i ima oko 12 milijuna djelatnih i pomoćnih članova.

Organizacijska struktura Marijine legije je sljedeća:

 • Prezidij je osnovna skupina; broji 4 do 15 legionara; djeluje pri župi ili samostanu.
 • Kurija se osniva tamo gdje postoje najmanje tri prezidija; djeluje pri biskupiji.
 • Komicij je kurija koja ima sebi pridruženu jednu ili više drugih kurija; djeluje pri biskupiji ili nadbiskupiji.
 • Regija se osniva tamo gdje postoji više komicija, ali ne tako velik broj komicija da bi se trebao osnovati senat.
 • Senat je upravno vijeće za više regija.
 • Koncilij je najviše upravno Vijeće Marijine legije; nalazi se u Dablinu.

Cilj Marijine legije je slaviti Boga svetošću njezinih članova koja se razvija molitvenim i djelatnim apostolskim radom u suradnji s crkvenom hijerarhijom.

Neposredni je cilj Marijine legije  je da ljudima naviješta evanđelje.

Marijina legija mjesnom biskupu i župniku stoji na raspolaganju za svaki oblik društvene službe i katoličke akcije koje bi ti prestavnici crkvenih vlasti mogli smatrati prikladnima za legionare i korisnima za dobrobit crkve. Ako to ne odobri župnik ili ordinarij legionari nikada neće sudjelovati u nekoj od tih službi u župi.

 Najčešći načini djelovanja Marijinih legionara su sljedeći:

 • kućni posjeti obiteljima, bolesnim, starim i osamljenim osobama

 • posjeti bolnicama, mirovinskim domovima, zatvorima

 • priprava bolesnika za primanje svetih sakramenata i dolazak svećenika

 • rad s djecom i mladima (podučavanje katekizma, vođenje bratovština i klubova, itd.)

 • briga za strance i izbjeglice

 • apostolat među osobama na rubu društva (ovisnicima, prostitutkama, beskućnicima)

 • širenje katoličke literature

 • organiziranje molitvenih skupina, bratovština i patricija – skupina za proučavanje katoličke vjere

Članovi Marijine legije su djelatni i pomoćni članovi.

Djelatni legionari mole svakodnevno Catenu Legionis koja se sastoji u osnovi od Magnificata. Jednom tjedno dolaze na sastanak prezidije ( traje 1,5 sat) . Sastanci se sastoje od molitve svete krunice i legijskih molitava, duhovnog čitanja, duhovnikovog nagovora te izvješća članova o učinjenom apostolatu (dušobrižničkom zaduženju). Jednom tjedno obavljaju apostolat koji je zadan na prethoddnom sastanku prezidija (traje 1,5 sat).

Pomoćni članovi su vjernici koji se žele priključiti Legiji preuzimajući molitvenu službu u njezino ime. Pomoćni članovi ne dolaze na tjedne prezidijske sastanke i ne dobivaju radna zaduženja, već imaju obvezu da svaki dan mole sv. krunicu i legijske molitve. Pomoćni članovi važni su za izgradnju i djelovanje Marijine legije isto tako kao i djelatni članovi te mogu nazočiti  svim legijskim svečanostima i godišnjim duhovnim vježbama. Pomoćnim članom postaje se prijavom pri nekom od legijskih prezidija.

Marijina Legija  je u Republici Hrvatskoj osnovana 1956. godine, ali se snažnije počela razvijati od 1990. godine

Regiji Zagreb su pridružene Kurije Ljubljana i Sarajevo. Kurija Sarajevo je , po odobrenju Uzoritog Vinka kardinala Puljića, osnovana 21.srpnja. 2007.  ima tri prezidija u Sarajevu, dva prezidija u Žepču, kao jedan Prezidij u Vidovicama (pokraj Orašja). Prva dva prezidija su osnovana u dvije župe u Sarajevu, u Župi Presvetog Trojstva i Župi  sv. Ignacija, 10. listppada 2005. godine.

Papa Pio XI. još 16.rujan 1933. god. „podjeljuje svoj blagoslov tom lijepom i svetom djelu-Marijinoj legiji“.

Papa Pio XII. 22.srpnja 1953. godine u pismu Franku Duff-u upućuje „pozdrave i poruku ohrabrenja“.

Papa Ivan Pavao II. 30 .listopada 1982. godine prima talijanske legionare i pri tome u nagovoru kaže „ Vi ste pokret laika kojima je vjera nadahnuće za život i koji teže tomu da dosegnu osobnu svetost.... Vaš istinski poziv kao laika – poziv da budete kvasac u Božijem narodu, kršćansko nadahnuće u suvremenom svijetu  most između svećenika i ljudi – duboko je crkven.... Vaša je duhovnost marijanska u najboljem značenju te riječi, zato se način dosezanja te duhovnosti, kao i vaš apostolat , temelje na djelatnom načinu sjedinjenja  s Marijom, na istini  da djevica Marija blisko sudjeluje u planu spasenja...Drugim rječima, vaša je nakana da s Marijinim duhom i njezinom revnošću budete na pomoć ljudima jer u njima vidite Krista.....“

Adrese župa u BiH u kojima postoje  prezidiji Marijine legije:

 • Župa sv. Ignacija, Hercegovačka 1b (Grbavica)-Prezidij "Gospa od puta"
 • Župa Presvetog Trojstva, Zmaja od Bosne 86 (Novo Sarajevo)-Prezidij "Kraljica obitelji"
 • Franjevački samostan sv. Ante Padovanskoga  Bistrik-Prezidij "Kraljica mira"
 • Župa Sv.Antun Padovanski-111.Brigade HVO-a b.b.-Žepče-Prezidij "Zvijezda jutarnja"
 • Žepče-Prezidij " Zvijezda mora"-mladi
 • Vidovice-Sveti Vid, Prezidij “Majka brze pomoći”

Autor teksta: Ankica Tomić